Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010.

r kan du läsa hela förskolans läroplan.

28 februari 2015