Förskolan stängs hösten 2023

Öfre Slotts förskola stängs hösten 2023 - det här innebär det:

Öfre Slotts förskola kommer att stängas från och med hösten 2023. Det bestämdes i kommunstyrelsen 15 december 2021.
Barnen som går på förskolan kommer att erbjudas plats på den kommunala förskolan, Brune förskola, from hösten 2023.

Man kan ansöka om plats till förskolan fram till stängningen.

Hör av dig till rektor Per Forsberg på telefon 018-727 72 60 eller via
e-post Per Forsberg om du har frågor.

17 december 2021