Besök oss

Vill du som förälder komma och besöka oss?

Ta då kontakt med rektor Per Forsberg
E-post: per.forsberg@uppsala,se

Tel: 018-727 72 60

Uppdaterad: