Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2016.

Här kan du läsa hela förskolans läroplan. (PDF, 990 KB)

Uppdaterad: