Fokusområden

Pedagogisk dokumentation, lärmiljö, synvändan

Vi arbetar med tre gemensamma utvecklingsområden som vi kallar synvändan, pedagogisk dokumentation och lärmiljö.

Synvändan syftar till och öka vår medvetenhet om vilken barn- och kunskapssyn som styr vårt förhållningssätt och arbetssätt och säkra att det speglar den syn som föreskrivs i förskolans läroplan.

Som verktyg för att analysera vårt arbete använder vi verktyget pedagogisk dokumentation. Dokumentationen består av exempelvis foton och filmer från de lärprocesser vi bedriver tillsammans med barnen.

Vårt arbete med lärmiljön handlar om att öka vår kunskap om miljöns betydelse för alla barns lärande och skapa miljöer som stimulerar barnen att utforska omvärlden.

Uppdaterad: