Introduktion i förskolan

När du har tackat ja till platsen kommer vi att bjuda in dig till ett möte. Vi kommer då att berätta om verksamheten, vår introduktion och vårt arbetssätt.

Vi tillämpar föräldraaktiv heldagsintroduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att du och ditt barn får möjlighet att lära känna oss pedagoger och vår verksamhet.

Här (PDF, 44 KB)kan du läsa mer om hur vi på Öfre Slotts förskola introducerar barn och föräldrar i verksamheten. 

Barn som leker i snon

28 februari 2015