Pedagogisk vecka

För att implementera läroplanens mål och intentioner mot en successiv höjning av verksamhetens kvalitet arbetar vi i pedagogiska veckor. Personalen förlägger egen planering, utvecklingsarbete och fortbildning huvudsakligen till måndagar och fredagar. Tisdagar, onsdagar och torsdagar arbetar pedagogerna i barngrupperna med planerad verksamhet, omsorg och fostran. Vi arbetar till exempel med skapande, matematik, språk, teknik, gymnastik och musik.

28 februari 2015