Tema Hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Tema hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiskspråken

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid”.(Läroplan för förskolan 98/16, s7)

Syfte:

  • Genom att sammanbinda naturvetenskap och de estetiska språken få en förståelse för social och ekologisk hållbarhet.
  • Att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.
  • Att utmana barnen i deras utforskande att kunna förhålla sig kritiskt och föra resonemang med andra.
Uppdaterad: