Värdegrund

Så här ser vår värdegrund ut

TRYGGHET

Att det alltid finns en famn att kunna krypa upp i.

Att få bli tröstad och kunna gråta färdigt.

Att vara trygg med pedagoger och andra barn.

 

GLÄDJE

Att ta tillvara glädjen i vardagen genom lek, utforskande och samspel.

 

BEMÖTANDE

Att bli bemött och respekterad för den man är.

Att bli sedd varje dag och känna att man är värdefull.

Uppdaterad: